Monday, February 11, 2008

Artis seni arca...

Bathsheba Grossman

Beliau memulakan proses mencipta dan membina arcanya dengan menggunakan bantuan komputer. Beliau biasanya menggunakan perisian 3D modeling dan perisian CAD. Melalui proses awal itu beliau dapat menghasilkan arca yang baik dari sudut matematik dan kejuruteraan.

No comments: